Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WEBVIP.PL

§.1 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma WEBVIP Katarzyna Włodarczak z siedzibą w
  Poznaniu, z adresem przy os. Wichrowe Wzgórze 13/93, kod pocztowy 61-675, NIP 9721098927,
  REGON 301724073 (dalej zwaną WEBVIP). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami
  powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na
  zabezpieczonych serwerach.

 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest
  m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 3. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
  a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej
  rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych przez WEBVIP,
  d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
  usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane
  dotyczą.

 2. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych możliwy jest drogą elektroniczną
  pod adresem e-mail: kontakt@webvip.pl

 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu
  zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli
  przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 4. WEBVIP ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom
  upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie
  dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 6. WEBVIP nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na
  podstawie właściwych przepisów prawa.

 7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez WEBVIP albo przetwarzający, z
  którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna webvip.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie
  połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je
  utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju
  systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i
  bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Szczegółowe zasady
  dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się pod linkiem:

  https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&authuser=1&ref_topic=1008008

  Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:

  a. Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  b. Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  c. Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych doniego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy WEBVIP w celu optymalizacji działań.

 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 4. W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.
  Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie. Mogą Państwo zrezygnować z wyświetlania personalizowanych reklam Google w ustawieniach reklam pod tym adresem:

  https://adssettings.google.pl/authenticated

  Wykorzystujemy również funkcję remarketingu na portalu społecznościowym Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebook na stronie naszego serwisu, wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Portal Facebook w celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem. Informacje o tym, jak zarządzać swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/ We wszystkich wymienionych powyżej systemach reklamowych dopasowujemy także reklamy na podstawie lokalizacji i kryteriów demograficznych.

 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
WEBVIP Dostarczamy e-sukces

ul. Gdyńska 31/33
61-016 Poznań

Zadzwoń:
+48 533 995 633

Zobacz co u nas:
Facebook